*3122

מדיניות האיכות

ד"ר לוינגר מרכזים רפואיים

'ד"ר לוינגר מרכזים רפואיים' מצהירה בזאת על מחויבותה הבלתי מתפשרת להעניק לכל לקוח את רמת הרפואה הגבוהה ביותר ברמת השרות הטובה ביותר. זאת, באמצעות טובי הרופאים והציוד הרפואי המשוכלל ביותר העומד בתקנים המחמירים ביותר. רשת 'עיניים' מקבוצת 'ד"ר לוינגר מרכזים רפואיים' מחויבת במסגרת ההסכם שלה עם לקוחותיה בתעודת אחריות לטיפול בלייזר שאינה מוגבלת בזמן. קבוצת  'ד"ר לוינגר מרכזים רפואיים' מחויבת ופועלת עפ"י כללי ודרישות ניהול האיכות המתבקשים על  פי דרישות תקן האיכות הבינלאומי 9001 :2015 ISO ובהתאם לחוקים ותקנות כלליים בתחום הפעלת שירותים רפואיים.

קבוצת 'ד"ר לוינגר מרכזים רפואיים' רואה בהשגת רמת איכות גבוהה של מגוון הטיפולים המסופקים על ידה, חובה מקצועית עליונה ודרך עיקרית לרכישת אמונם ושביעות רצונם של לקוחותיה ומאמינה כי זהו תנאי הכרחי לביסוס מעמדה כחברה המובילה בטיפולי ראיה בלייזר ובמגוון טיפולים וניתוחים כירורגיים בישראל.
קבוצת 'ד"ר לוינגר מרכזים רפואיים' רואה את לקוחותיה במרכז סדר העדיפויות.
עובדי הקבוצה מחויבים לכל מאמץ לטובת הטיפול והיענות לצרכים ולבקשות הלקוח לשביעות רצונו המלאה.
קבוצת 'ד"ר לוינגר מרכזים רפואיים' רואה את לקוחותיה במרכז סדר העדיפויות.
עובדי הקבוצה מחויבים לכל מאמץ לטובת הטיפול והיענות לצרכים ולבקשות הלקוח לשביעות רצונו המלאה.
סניפי הקבוצה מחויבים במתן שירות מהיר, מתאים ומקצועי תוך הקפדה על הנחיות המקצועיות של ד"ר לוינגר שמואל – המנהל הרפואי של הקבוצה, דרישות משרד הבריאות ומשרד העבודה, נהלי הרשת, דרישות ת"י 9001 :2015 ISO במטרה לשיפור מתמיד של איכות השירות, הרחבת מעגל הלקוחות ושיפור רמת שביעות רצון לקוחותיה.

יעדי החברה בתחום האיכות:

1 . מקצועיות – שיעור הצלחה גבוה בביצוע הפעילויות הרפואיות למטופלים.
2 . פיתוח עסקי – הרחבת מאגר לקוחות תוך מתן שירותים משלימים ומקיפים למטופלים.
3 . שרות וחווית לקוח – העלאה מתמדת של רמת שביעות רצון הלקוחות.
4  . איכות הביצוע ויעילות – צמצום מספר תקלות (ציוד, מלאי, כ"א והגורם אנושי), מניעת תקלות משביתות ותקלות שאינן משביתות, תקלות שגורמות נזקים ישירים ועקיפים.
5 . ניהול המידע – תקינות ניהול תיקים רפואיים ידניים וממוחשבים / הקטנת שיעור טעויות.

דר' רונית לוינגר - מנכ"ל

חתימה של רונית לוינגר
medical dark
זימון תורים
עיניים - סטיקי