*3122

קבלת העתק רשומה רפואית

המידע הרפואי ברשומה הרפואית ובתיק המטופל/ת הינו המידע האישי והסודי של המטופל/ת. לפיכך, המטופל, האפוטרופוס הטבעי, או מי שהמטופל הסמיכו לכך, או מי שהתמנה לכך עפ"י צו בית משפט, זכאי לקבל מידע מלא ומעודכן אודותיו במהלך הטיפול בו.

עפ"י חוק זכויות החולה:
זכות המטופל/ת למידע רפואי.
מטופל/ת זכאי/ת לקבל מהמטפל או מהמוסד הרפואי מידע רפואי מהרשומה הרפואית, לרבות העתק המתייחס אליו.

נהלים לצילום רשומה רפואית :

 1. קבלת פניה רשמית באמצעות דואר/דוא"ל/פקס, הכוללת: פרטים דמוגרפיים של החולה (שם מלא, ת.ז., כתובת , טלפון), תאריכי הטיפול המבוקשים, ופירוט הסיבות לשמן נדרש צילום הרשומה.
 2. כתב ויתור על סודיות רפואית החתום בידי:
  המבקש/המטופל
  אפוטרופוס טבעי – ההורים במקרה שמדובר בקטין.
  אפוטרופוס ממונה ע"י בית המשפט – בצירוף כתב מינוי אפוטרופסות.
  במקרה שנדרש מידע של נפטר – יורשו החוקי עפ"י דין בצירוף תצהיר חתום בפני עו"ד
  או מזכיר בית משפט השלום, או יורשו עפ"י צו ירושה או צו קיום צוואה ובצירוף הצוואה.
  במקרה בו טרם מונה אפוטרופוס – ניתן לקבל את המידע באמצעות צו בית משפט.
  בשל העובדה שחלק מהתיקים ידניים וחלקם ניתוח בעיניים. 
 3. מי שעבר בדיקה או ממוחשבים, התהליך אורך עד 21 ימי עבודה.
 4. קבלת העתק רשומה רפואית כרוכה בתשלום.

עלות בקשה לקבלת העתק רשומה רפואית:
על פי תעריף שנקבע על ידי החברה ועל פי תקנות משרד הבריאות.
ניתן לפנות אלינו בערוצים הבאים:
מענה טלפוני:3122*, בין השעות 08:00-20:00 בימים א'-ה' ובימי ו' בין השעות 08:00- 13:00
מספר פקס: 02-5377222
ניתן לפנות לכתובת המייל:[email protected]

זימון תורים
עיניים - סטיקי